Diễn đàn | Thống kê | RSS | Liên hệ
Từ 0h Ngày 17 tháng 11 năm 2023 Trung tâm Y tế thị xã Ngã Năm áp dụng mức giá khám chữa bệnh BHYT theo thông tư 22/2023/TT-BYT
 
LỊCH TRỰC TUẦN 01/2024
( Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 07/01/2024)
Thứ Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
Ngày 01/01/2024 02/01/2024 03/01/2024 04/01/2024 05/01/2024 06/01/2024 07/01/2024
LĐ,ĐD nóng, tiếp công dân          Bs Khánh   Bs Vạn   Bs Khánh   Bs Vạn   Bs Khánh   Bs Thiên   Bs Vạn 
Cấp cứu nội (Trưởng tua) Bs Đoàn Bs Hạnh Bs Quyền Bs Âu Bs Đoàn Bs Khôi Bs Hạnh
Em -Tươi Tùng-Công Bích-Trạng Em -Tươi Ái-Công Bích-Trạng Em -Tươi
Ngoại - Sản, CSSKSS   Bs Thiệt   Bs Thư   Bs Linh   Bs Chí Nam   Bs Thiệt   Bs Thư   Bs Linh 
Phúc-Lam-
Thư
H.Loan- Xuyên-
 Đệ
Huệ- My-
Tài
A.Loan-Lam-
Trắng
Phúc-Huệ-
Thư
H.Loan- My-
 Đệ
Huệ- Lam-
Tài
 Nội-Nhiễm Bs Đoàn/BsNgọc Bs Hồng Lam Bs Ngọc Bảo Bs Thoa Bs Thúy Lam Bs Ngọc Bảo Bs Hồng Lam
Nhung- Hương-Cường P.Anh-Mỹ Linh- Nga Tiền-L.Linh-
Hoa
T.Anh- H.Trang-T.Trang Nhung- Mỹ Linh-Cường P.Anh-Tiền-
 Nga
T.Anh -L.Linh-
Hoa
Nhi Dình Diện P.Trang Dình Diện P.Trang Dình
Lọc Thận Bs Nguyệt Bs Âu Bs Đoàn           Bs Âu Bs Đoàn           Bs Âu  
Cn Như-Cn Thoại CnLoan-Cn Nhí Cn Như-Cn Thoại Cn Nhí-Cn Loan Cn Thoại-Cn Như Cn Nhí-Cn Loan
Xét nghiệm  Cn Xuân   Cn.Đạt   Cn.Vinh   Cn.Trúc   Cn.Vinh   Cn.Dương   Cn.Lan 
X - Quang  Cn.Đức   KTV. Toản   Cn.Bằng   Cn.Đức   KTV. Toản   Cn.Bằng   Cn.Đức 
S. âm: + HC   Bs Phấn   Bs Phấn   Bs Thiệt   Bs Thư   Bs Thư     
          + Trực   Bs Thiệt  Bs Hạnh Bs Ngọc Bảo  Bs Chí Nam  Bs Đoàn Bs Khôi Bs Hạnh
Bảo vệ,PCCC Cần -Quang  To- Đèo Cần -Quang  To- Đèo Cần -Quang  To- Đèo Cần -Quang
Tài xế+Trực  Công Đảo Thành Tôn Hồng
Hà 
Công Đảo Thành Tôn Hồng
Hà 
Công Đảo
            + HC  Thành Tôn Hồng
Hà 
Công Đảo Thành Tôn Hồng
Hà 
Công Đảo Thành Tôn

 
Xem bản: Desktop | Mobile
TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NGÃ NĂM
Địa chỉ: Khóm 1, Phường 1, Thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 02993 532 533 - Fax: 02993 523 622
Email: trungtamytenganam@gmail.com - Website: trungtamytenganam.vn