Diễn đàn | Thống kê | RSS | Liên hệ
Từ 0h Ngày 17 tháng 11 năm 2023 Trung tâm Y tế thị xã Ngã Năm áp dụng mức giá khám chữa bệnh BHYT theo thông tư 22/2023/TT-BYT
 
LỊCH TRỰC TUẦN 03/2024
(Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 21/01/2024)

Thứ Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
Ngày 15/01/2024 16/01/2024 17/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 20/01/2024 21/01/2024
LĐ,ĐD nóng, tiếp công dân          Bs Khánh   Bs Vạn   Bs Khánh   Bs Vạn   Bs Thiên   Bs Khánh   Bs Vạn 
Cấp cứu nội (Trưởng tua) Bs Quyền Bs Khôi Bs Đoàn Bs Âu Bs Quyền Bs Hạnh Bs Đoàn
Bích-Trạng Tươi- Em Tùng-Ái Bích-Trạng Tươi- Em Tùng-Ái Bích-Trạng
Ngoại - Sản, CSSKSS   Bs Thiệt   Bs Linh   Bs Chí Nam   Bs Thư   Bs Linh   Bs Chí Nam   Bs Thiệt 
Huệ- My-
Tài
Phúc-Lam-
Trắng
A.Loan-Xuyên-
Đệ
H.Loan-My-
Thư
Huệ- Lam-
Trắng
A.Loan-Xuyên-
Tài
Phúc-My-
Đệ
 Nội-Nhiễm Bs Hồng Lam Bs Thoa  Bs Đoàn/Bs Ngọc Bs Ngọc Bảo Bs Thúy Lam Bs Thoa  Bs Đoàn/Bs Ngọc
Nhung- Tiền-Cường L.Linh-Hương-
 Hoa
M.Linh- H.Trang-T.Trang P.Anh-T.Anh-
 Nga
Nhung- Hương-Cường L.Linh-Tiền-
 Hoa
M.Linh- H.Trang-T.Trang
Nhi P.Trang Dình Diện P.Trang Dình Diện P.Trang
Lọc Thận Bs Đoàn           Bs Âu Bs Đoàn           Bs Âu Bs Đoàn           Bs Âu  
Cn Như-Cn Thoại Cn Nhí-Cn Loan Cn Thoại-Cn Như Cn Loan-Cn Nhí Cn Như-Cn Thoại Cn Thoại-Cn Nhí
Xét nghiệm  Cn.Đạt   Cn.Kiều   Cn.Trúc   Cn.Dương   Cn.Lan   Cn.Đạt   Cn.Vinh 
X - Quang  Cn.Bằng   Cn.Đức   KTV. Toản   Cn.Bằng   Cn.Đức   KTV. Toản   Cn.Bằng 
S. âm: + HC   Bs Phấn   Bs Phấn   Bs Phấn   Bs Phấn   Bs Phấn     
          + Trực   Bs Thiệt  Bs Khôi Bs Đoàn  Bs Thư   Bs Thiên  Bs Hạnh Bs Đoàn
 Vệ sinh  N.Trang  Điệp Thùy  Cúc   L.Trang   N.Trang  Điệp
Bảo vệ,PCCC Cần -Quang  To- Đèo Cần -Quang  To- Đèo Cần -Quang  To- Đèo Cần -Quang
Tài xế+Trực  Hồng
Hà 
Công Đảo Thành Tôn Hồng
Hà 
Công Đảo Thành Tôn Hồng
Hà 
            + HC  Công Đảo Thành Tôn Hồng
Hà 
Công Đảo Thành Tôn Hồng
Hà 
Công Đảo

 
Xem bản: Desktop | Mobile
TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NGÃ NĂM
Địa chỉ: Khóm 1, Phường 1, Thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 02993 532 533 - Fax: 02993 523 622
Email: trungtamytenganam@gmail.com - Website: trungtamytenganam.vn