Diễn đàn | Thống kê | RSS | Liên hệ
Từ 0h Ngày 17 tháng 11 năm 2023 Trung tâm Y tế thị xã Ngã Năm áp dụng mức giá khám chữa bệnh BHYT theo thông tư 22/2023/TT-BYT
 
LỊCH TRỰC TUẦN 02/2024
( Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024)
Thứ Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
Ngày 08/01/2024 09/01/2024 10/01/2024 11/01/2024 12/01/2024 13/01/2024 14/01/2024
LĐ,ĐD nóng, tiếp công dân          Bs Khánh   Bs Vạn   Bs Khánh   Bs Vạn   Bs Khánh   Bs Thiên   Bs Vạn 
Cấp cứu nội (Trưởng tua) Bs Quyền Bs Hạnh Bs Âu Bs Đoàn Bs Hạnh Bs Quyền Bs Âu
Tùng-Ái Bích-Trạng Tươi-Công Tùng-Ái Bích-Trạng Tươi-Công Tùng-Ái
Ngoại - Sản, CSSKSS   Bs Chí Nam   Bs Thiệt   Bs Thư   Bs Linh   Bs Chí Nam   Bs Thiệt   Bs Thư 
A.Loan-H.Loan-
Trắng
Phúc-My-
Thư
H.Loan- Lam-
 Đệ
Huệ- Phúc-
Tài
A.Loan-My-
Trắng
Phúc-Lam-
Thư
H.Loan-A.Loan-
Đệ
 Nội-Nhiễm Bs Thoa BsHạnh/Bs Ngọc  Bs Ngọc Bảo Bs Hồng Lam Bs Thúy Lam Bs Quyền/Bs Ngọc  Bs Ngọc Bảo
Nhung- Hương-Cường Mỹ.Linh- H.Trang-T.Trang P.Anh-T.Anh-
 Nga
Cường-Tiền-
 Hoa
Nhung- Hương-L.Linh Mỹ.Linh- H.Trang-T.Trang P.Anh-T.Anh-
 Nga
Nhi Diện P.Trang Diện Dình P.Trang Dình Diện
Lọc Thận Bs Âu Bs Đoàn           Bs Âu Bs Đoàn           Bs Nguyệt            Bs Âu
Cn Nhí-Cn Loan Cn Như-Cn Thoại Cn Loan-Cn Nhí Cn Thoại-Cn Như Cn Nhí-Cn Loan Cn Như-Cn Thoại
Xét nghiệm  Cn.Kiều   Cn.Đạt   Cn.Trúc   Cn.Dương   Cn.Vinh   Cn.Lan   Cn.Vinh 
X - Quang  KTV. Toản   Cn.Bằng   Cn.Đức   KTV. Toản   Cn.Bằng   Cn.Đức   KTV. Toản 
S. âm: + HC   Bs Phấn   Bs Phấn   Bs Phấn   Bs Phấn   Bs Phấn     
          + Trực   Bs Chí Nam  Bs Hạnh Bs Ngọc Bảo Bs Đoàn Bs Hạnh  Bs Thiệt   Bs Thư 
Bảo vệ,PCCC  To- Đèo Cần -Quang  To- Đèo Cần -Quang  To- Đèo Cần -Quang  To- Đèo
Tài xế+Trực  Thành Tôn Hồng
Hà 
Công Đảo Thành Tôn Hồng
Hà 
Công Đảo Thành Tôn
            + HC  Hồng
Hà 
Công Đảo Thành Tôn Hồng
Hà 
Công Đảo Thành Tôn Hồng
Hà 

 
Xem bản: Desktop | Mobile
TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NGÃ NĂM
Địa chỉ: Khóm 1, Phường 1, Thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 02993 532 533 - Fax: 02993 523 622
Email: trungtamytenganam@gmail.com - Website: trungtamytenganam.vn