Diễn đàn | Thống kê | RSS | Liên hệ
Từ 0h Ngày 17 tháng 11 năm 2023 Trung tâm Y tế thị xã Ngã Năm áp dụng mức giá khám chữa bệnh BHYT theo thông tư 22/2023/TT-BYT
LỊCH TRỰC TUẦN 09/2024
( Từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/03/2024)
 
Th Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
Ngày 26/02/2024 27/02/2024 28/02/2024 29/02/2024 01/03/2024 02/03/2024 03/03/2024
LĐ,ĐD nóng, tiếp công dân          Bs Khánh   Bs Vạn   Bs Khánh   Bs Vạn   Bs Khánh   Bs Thiên   Bs Vạn 
Cấp cứu nội (Trưởng tua) Bs Hạnh Bs Đoàn Bs Khôi Bs Âu Bs Quyền Bs Đoàn Bs Hạnh
Bích- Ái Tùng-Tươi Trạng-Em Bích- Ái Tùng-Tươi Trạng-Em Bích- Ái
Ngoại - Sản, CSSKSS   Bs Thiệt   Bs Thư   Bs Linh   Bs Chí Nam   Bs Thiệt   Bs Thư   Bs Linh 
Huệ-Phúc-
Đệ
H.Loan- Lam
Thư
A.Loan-My-
Tài
Phúc-Huệ-
Trắng
H.Loan- Lam
Thư
A.Loan-My-
Đệ
Huệ-Phúc-
Tài
 Nội-Nhiễm BsHanh/Bs Ngọc Bs Hồng Lam Bs Thúy Lam Bs Thoa  Bs Ngọc Bảo Bs Đoàn/Bs Ngọc Bs Hồng Lam
N.Linh - Cường-T.Trang P.Anh- Soàn-
 T.Anh
H.Trag-Nga-
Hoa
Cường -Tiền-
 Nhung
Hương- N.Linh-L.Linh P.Anh- Soàn-
 T.Trang
H.Trag-Tiền-
Hoa
Nhi Dình Diện P.Trang Diện Dình P.Trang Diện
Lọc Thận Bs Nguyệt           Bs Âu Bs Nguyệt           Bs Đoàn          Bs Nguyệt           Bs Âu  
Cn Như-Cn Thoại Cn Nhí-Cn Loan Cn Thoại- Cn Như Cn Loan - Cn Nhí Cn Như-Cn Thoại Cn Nhí-Cn Loan
Xét nghiệm  Cn.Kiều   Cn.Lan   Cn.Vinh   Cn.Dương   Cn. Đạt   Cn.Trúc   Cn.Vinh 
X - Quang  Cn.Đức   KTV. Toản   Cn.Bằng   Cn.Đức   KTV. Toản   Cn.Bằng   Cn.Đức 
S. âm: + HC   Bs Phấn   Bs Phấn   Bs Phấn   Bs Phấn   Bs Thư     
          + Trực  Bs Hạnh Bs Đoàn Bs Khôi  Bs Chí Nam   Bs Thiệt  Bs Đoàn Bs Hạnh
Vệ sinh  Điệp   Thùy   Cúc  N.Trang L.Trang  Điệp - Canh  Thùy- Thành 
Bảo vệ,PCCC Cần -Quang  To- Đèo Cần -Quang  To- Đèo Cần -Quang  To- Đèo Cần -Quang
Tài xế+Trực  Hồng
Hà 
Công Đảo Hồng
Hà 
Công Đảo Thành Tôn Hồng
Hà 
Công Đảo
            + HC  Công Đảo Hồng
Hà 
Công Đảo Hồng
Hà 
Hồng
Hà 
Công Đảo Thành Tôn

 
Xem bản: Desktop | Mobile
TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NGÃ NĂM
Địa chỉ: Khóm 1, Phường 1, Thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 02993 532 533 - Fax: 02993 523 622
Email: trungtamytenganam@gmail.com - Website: trungtamytenganam.vn