Diễn đàn | Thống kê | RSS | Liên hệ
Từ 0h Ngày 17 tháng 11 năm 2023 Trung tâm Y tế thị xã Ngã Năm áp dụng mức giá khám chữa bệnh BHYT theo thông tư 22/2023/TT-BYT
                                                                        LỊCH TRỰC TUẦN 05/2024
                                                             ( Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 04/02/2024)
Thứ Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
Ngày 29/01/2024 30/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 02/02/2024 03/02/2024 04/02/2024
LĐ,ĐD nóng, tiếp công dân          Bs Khánh   Bs Vạn   Bs Khánh   Bs Thiên   Bs Vạn   Bs Thiên   Bs Khánh 
Cấp cứu nội (Trưởng tua) Bs Khôi Bs Quyền Bs Đoàn Bs Âu Bs Hạnh Bs Quyền Bs Đoàn
Tùng- Tươi Bích-Trạng Công- Em Bích-Tươi Tùng- Trạng Công- Em Bích-Tươi
Ngoại - Sản, CSSKSS   Bs Thiệt   Bs Thư   Bs Linh   Bs Chí Nam   Bs Thiệt   Bs Thư   Bs Thiệt 
A.Loan-H.Loan-
Thư
Huệ-My-
Đệ
Phúc-Lam-
Tài
H.Loan-A.Loan-
Trắng
Huệ-My-
Thư
Phúc-Lam-
Đệ
A.Loan-H.Loan-
Tài
 Nội-Nhiễm Bs Khôi/Bs Ngọc Bs Ngọc Bảo Bs Hồng Lam Bs Thoa  Bs Thúy Lam Bs Ngọc Bảo Bs Hồng Lam
M.Linh- Cường-T.Trang Nhung- Hương-H.Trang P.Anh-Soàn-
 Nga
T.Trang-Tiền-
 Hoa
M.Linh- Cường- L.Linh Nhung- Hương-H.Trang P.Anh- Soàn -
 Nga
Nhi Diện P.Trang Dình Diện P.Trang Diện Dình
Lọc Thận Bs Đoàn           Bs Âu Bs Nguyệt           Bs Âu Bs Nguyệt           Bs Âu  
Cn Nhí-Cn Như Cn Loan - Cn Nhí Cn Như-Cn Thoại Cn Nhí-Cn Loan Cn Thoại-Cn Như Cn Như-Cn Loan
Xét nghiệm  Cn.Kiều   Cn.Đạt   Cn.Lan   Cn. Dương   Cn.Vinh   Cn.Trúc   Cn.Kiều 
X - Quang  KTV. Toản   Cn.Bằng   Cn.Đức   KTV. Toản   Cn.Bằng   Cn.Đức   KTV. Toản 
S. âm: + HC   Bs Thư   Bs Chí Nam   Bs Thiệt   Bs Phấn   Bs Phấn     
     + Trực   Bs Thiệt   Bs Thư  Bs Đoàn  Bs Chí Nam  Bs Hạnh  Bs Thư  Bs Đoàn
Vệ sinh  N.Trang  L.Trang  Điệp   Thùy   Cúc   N.Trang - Thành  L.Trang - Canh
Bảo vệ,PCCC Cần -Quang  To- Đèo Cần -Quang  To- Đèo Cần -Quang  To- Đèo Cần -Quang
Tài xế      +Trực  Thành Tôn Hồng
Hà 
Công Đảo Thành Tôn Hồng
Hà 
Công Đảo Thành Tôn
            + HC  Hồng
Hà 
Công Đảo Thành Tôn Hồng
Hà 
Công Đảo Thành Tôn
Hồng
Hà 

 
Xem bản: Desktop | Mobile
TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NGÃ NĂM
Địa chỉ: Khóm 1, Phường 1, Thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 02993 532 533 - Fax: 02993 523 622
Email: trungtamytenganam@gmail.com - Website: trungtamytenganam.vn