Diễn đàn | Thống kê | RSS | Liên hệ
Từ 0h Ngày 17 tháng 11 năm 2023 Trung tâm Y tế thị xã Ngã Năm áp dụng mức giá khám chữa bệnh BHYT theo thông tư 22/2023/TT-BYT

I. NHIỆM VỤ CHUNG CỦA TRUNG TÂM
Trung tâm là là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người bệnh và có các nhiệm vụ sau:
1. Khám bệnh, chữa bệnh
a. Trung tâm là nơi tiếp nhận mọi người bệnh đến cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú theo chế độ chính sách Nhà nước quy định.
b. Tổ chức khám sức khoẻ và chứng nhận sức khỏe theo quy định của Nhà nước.
2. Đào tạo cán bộ
Trung tâm là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ y tế. Các thành viên trong Trung tâm phải mẫu mực thực hiện quy chế Trung tâm và quy định kỹ thuật Trung tâm.
3. Nghiên cứu khoa học
Trung tâm là nơi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng, những tiến độ khoa học kỹ thuật vào việc khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ người bệnh.
4. Chỉ đạo tuyến
Hệ thống các Trung tâm được t chức theo tuyến kỹ thuật. Tuyến trên có trách nhiệm chỉ đạo kỹ thuật tuyến dưới.
5. Phòng bệnh
Song song với khám bệnh, chữa bệnh phòng bệnh là nhiệm vụ quan trọng của Trung tâm.
6. Hợp tác quốc tế:
Theo đúng các quy định của Nhà nước.
7. Quản lý kinh tế trong Trung tâm
Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách của Trung tâm từng bước tổ chức việc hạch toán chi phí về khám bệnh, chữa bệnh trong Trung tâm.
 

 
Xem bản: Desktop | Mobile
TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NGÃ NĂM
Địa chỉ: Khóm 1, Phường 1, Thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 02993 532 533 - Fax: 02993 523 622
Email: trungtamytenganam@gmail.com - Website: trungtamytenganam.vn