CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ

CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
Chiều ngày 22 tháng 3 năm 2022 tại Trung tâm Y tế thị xã Ngã Năm diễn ra lễ công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ thuộc Trung tâm Y tế thị xã Ngã Năm.
Đến dự buổi lễ có Đại diện Sở Y tế, UBND thị xã, Thị ủy Ngã Năm, Trưởng các phòng, khoa và Trưởng trạm Y tế các xã, phường. Tại buổi lễ BSCKII. Nguyễn Hoàng Nam - Giám đốc Trung tâm Y tế thừa Ủy quyền công bố Quyết định Số 209/QĐ-SYT, ngày 15 tháng 03 năm 2022 bổ nhiệm BSCKII. Đỗ Văn Thiên Trưởng phòng KHNV-QLCL giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ngã Năm thời hạn 5 năm.
Tại buổi lễ BSCKII. Đỗ Văn Thiên tân Phó Giám đốc Trung tâm Y tế cảm ơn Lãnh đạo Sở Y tế, UNND thị xã đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới, trên cương vị mới BSCKII. Đỗ Văn Thiên hứa sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: Trung tâm Y tế