Diễn đàn | Thống kê | RSS | Liên hệ
Từ 0h Ngày 17 tháng 11 năm 2023 Trung tâm Y tế thị xã Ngã Năm áp dụng mức giá khám chữa bệnh BHYT theo thông tư 22/2023/TT-BYT
STT Tên chỉ số Chuẩn chỉ số
1 Tỷ lệ sự cố y khoa do té ngã <10%
2 Tỷ lệ báo cáo sự cố y khoa nghiêm trọng 100%
3 Tỷ lệ hài lòng người bệnh ngoại trú về thời gian chờ khám >98%
4 Tỷ lệ đề tài NCKH, sáng kiến, cải tiến, đề án >5%
5 Tỷ lệ trả kết quả xét nghiệm bệnh nhân ngoại trú đúng hẹn >95%
6 Tỷ lệ nhân viên tuân thủ quy trình kỷ thuật >95%
7 Tỷ lệ sử dụng thuốc an toàn hợp lý trong điều trị ngoại trú >95%
8 Tỷ lệ nhân viên thực hiện giao tiếp ứng xử đạt >95%
9 Ngày điều trị bình quân 6 ngày
10 Tỷ lệ hồ sơ bệnh án được kiểm tra thường quy trước khi lưu trữ 100%

STT Tên chỉ số Bộ phận Chuẩn chỉ số
1 Đảm bảo >95% các khoa/phòng có số lượng và cơ cấu nhân lực hợp lý Phòng TC-HCQT-KTTV >95%
2 Đảm bảo >95% nguồn nhân lực khoa/phòng có chật lượng >95%
3 Đảm >95% nhân viên y tế được thực hiện đúng chế độ đãi ngộ và điều kiện, môi trường làm việc >95%
4 Đảm bảo >95% kế hoạch được xây dựng và triển khai đến các khoa/phòng >95%
5 Ngày điều trị bình quân >95% Khoa CC-HSTC-CĐ >95%
6 Bệnh nhân tử vong do NMCT <5% <5%
7 Thu viện phí >95% >95%
8 Cấp cứu ngưng tim tuần hoàn, hô hấp >5% >5%
9 Điều trị nội trú>95% Khoa YHCT-PHCN >95%
10 Ngày điều trị bình quân 10 ngày 10 ngày
11 >85% bệnh nhân nội trú kết hợp VLTL-PHCN >85%
12 Tổng số lượt điều trị ngoại trú đạt 100% Khoa Khám Bệnh 100%
13 Tổng số lượt nhập viện điều trị nội trú đạt 90% 90%
14 Số lượt bệnh nhân chuyển tuyến vượt khả năng điều trị <5% <5%
15 100% người bệnh được hướng dẫn, tư vấn điều trị chăm sóc, giáo dục sức khỏe Phòng Điều dưỡng 100%
16 100% Điều dưỡng được giám sát tuân thủ các quy trình kỷ thuật 100%
17 50% nhân viên huấn luyện phòng cháy chửa cháy 50%
18 Ra thuốc lẻ đến người bệnh tại khoa YHCT-PHCN Khoa Dược-CLS-TTB-CNK 100%
19 Kiểm tra thuốc trực tại các khoa phòng 1 lần/tháng 1l/tháng
20 100% khoa phòng được kiểm tra việc thu gom chất thải y tế đúng qui định 1l/tháng
21 100% các thống kê báo cáo của các bộ phận được kiểm tra giám sát Phòng KHNV 100%
22 10% hồ sơ bệnh án được kiểm tra trước khi lưu trữ 10%
23 100% bệnh nhân nội trú tuyến dưới chuyển lên được phản hồi kết quả 100%
24 95% sự cố y khoa được báo cáo và có giải pháp can thiệp 100%
25 100% người bệnh điều trị nội trú được hướng dẫn tư vấn thông tin truyền thông sức khỏe sinh sản Khoa Ngoại – Sản 100%
26 100% bệnh nhân được thực hiện chống nhầm lẫn bằng vòng đeo tay 100%
27 100% bệnh nhân không nhiễm trùng do thầy thuốc gây ra 100%
28 100% sản phụ được phát hiện và xử trí kịp thời băng huyết sau sanh 100%
29 Tổng số ngày điều trị bình quân >90% Khoa Nội – Nhi – Nhiễm >90%
30 Ngày điều trị bình quân <6.5 ngày <6.5 ngày
31 Tỷ lệ bệnh nhân nhập viện 6% 6%

 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NGÃ NĂM
Địa chỉ: Khóm 1, Phường 1, Thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 02993 532 533 - Fax: 02993 523 622
Email: trungtamytenganam@gmail.com - Website: trungtamytenganam.vn